Spring naar hoofd-inhoud

Binden aan de regio

Van 2008 tot 2012 liep een subsidieregeling voor korte termijn maatregelen om het docententekort in het voortgezet onderwijs aan te pakken. De deelprojecten in zuidelijk Noord-Holland betroffen ondermeer: inzetbaarheid en motivatie i.h.k.v. vitaliteitbeleid, maatwerk lerarenopleidingen, relatie VMBO-bedrijfsleven, inzet van ICT en inzet van studenten/starters.

Van 2013 t/m 2015 was er een doorstart als knelpuntregio met de deelprojecten: vitaliteitsbeleid, maatwerk lerarenopleidingen, inzet van ICT en inzet van studenten/starters.

Klik op de banner om direct naar de website te gaan en kennis te nemen van de opbrengsten.
 

Het bouwen van websites

Het bouwen van websites
Een neven-activiteit van HDICT is het ontwerpen en bouwen van websites. Hieronder staan een aantal voorbeelden:

www.amsterdamsportprijzen.nl

www.ttrab.nl

www.zijderouters.nl
 

Videofeedback

Samen met Leo de Jong (IctoPlus) bied ik een pakket trainingen aan in het gebruik van de SWIVL voor videofeedback. Kijk voor meer informatie hierover op V-reflect.nl.