Spring naar hoofd-inhoud

Wat kan HDICT voor u betekenen?

 • visie-ontwikkeling
 • projecten starten en uitvoeren
 • troubleshooten bij problemen
 • oplossingsgericht coachen/begeleiden

Leren om te groeien, groeien om te leren!

Professionals en organisaties blijven in een wereld van (ongekende) mogelijkheden alleen overeind door zich doorlopend te ontwikkelen.

HDICT biedt u kennis en ervaring om met deze mogelijkheden aan de slag te gaan.
 

Waar staat HDICT voor?

HDICT staat voor jarenlange ervaring met het voort-gezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, zowel op het vlak van onderwijsontwikkeling als op het vlak van organisatie.

Dit garandeert 'kennis van' en 'inzicht in' de wijze waarop professionals op deze terreinen werken of leren en omgaan met de eisen die aan hen worden gesteld.
 

Wie is HDICT?

Dat is Hans Duivenvoorden, een (onderwijs)manager/projectleider/coach die staat voor:

 • professionals (in opleiding) enthousiasmeren en overtuigen,
 • helikopterzicht combineren met een analytische denkwijze,
 • daadkracht paren aan verantwoordelijkheid,
 • leergierig zijn en kennis delen,
 • een werkklimaat scheppen, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

die beschikt over kennis, vaardigheden en ervaring om:

 • iets nieuws op te bouwen,
 • een vastgelopen organisatie/ontwikkeling vlot te trekken,
 • te sparren over veranderingen/vernieuwingen,
 • professionals (in opleiding) door coaching doelen te realiseren,
 • problemen aan te pakken bij bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en/of ICT.

Specialiteiten:

 • Analyseren van problemen en uitwerken van gestructureerde oplossingen.
 • Implementeren van nieuwe onderwijsvormen en informatiesystemen.
 • Opzetten en professionaliseren van organisaties.
 • Coachen van professionals en studenten.
 • Intermediair voor gebruikers en ICT-beheer.