Van 2008 tot 2012 liep een subsidieregeling voor korte termijn maatregelen om het (aanstaande) docententekort in het voortgezet onderwijs aan te pakken.

Meer over de deelprojecten in Amsterdam is te vinden bij 'Downloads'!

De deelprojecten in zuidelijk Noord-Holland betroffen ondermeer: inzetbaarheid en motivatie i.h.k.v. vitaliteitbeleid, maatwerk lerarenopleidingen, relatie VMBO-bedrijfsleven, inzet van ICT en inzet van studenten/starters.

 

Van 2013 t/m 2015 was er een doorstart als knelpuntregio met de deelprojecten: vitaliteitsbeleid, maatwerk lerarenopleidingen, inzet van ICT en inzet van studenten/starters.

Huidige activiteiten betreffen het begeleiden van activiteiten bij aspirant-opleidingsscholen (schrijven van subsidieaanvragen en uitvoeren van ontwikkelplan).

project Startende docenten in het Amsterdamse VO

Opdracht:

Schrijven van de aanvraag voor subsidie en aansluitend het leiden van het project.

project Binden aan de regio! (Zuidelijk Noord-Holland)

Opdracht:

Schrijven van de aanvraag voor subsidie en aansluitend het leiden van het project.

project Binden aan de regio 2 (Zuidelijk Noord-Holland)

Doorstart van 4 deelprojecten.

Opdracht:

Coördinatie en afhandeling van de rapportage

(zie ook www.bindenaanderegio.nl)