Publicaties over de inzet van studenten in het VO:

Publicatie over de relatie tussen het bedrijfsleven en het VMBO:

OP WEG NAAR MEER SAMENWERKING TUSSEN HET BEDRIJFSLEVEN EN HET VMBO

Hier zijn documenten te vinden, die een beeld geven van de opbrengsten van projecten. Er zijn geen kosten verbonden aan het downloaden.

Echter een reactie via het contactformulier over bijvoorbeeld de reden om een document te downloaden of over de inhoud van een document, wordt op prijs gesteld.

(Door op de blauwe bestandsnaam te klikken, wordt in een nieuwe browserpagina het document getoond.)